Op welke wijze M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste omgaat met persoongegevens is in onderstaande pricacy verklaring weergegeven. Met deze verklaring informeren wij u hierover.

Verklaring

M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste  gaat vertrouwelijk om met de gegevens die u haar aanlevert. Zij neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Persoongegevens

In het kader van de uitvoering van een behandeling in de praktijk en mogelijk door het bezoek aan de website van de praktijk (www.mondzorgmamdebakker.nl) laat u bepaalde gegevens achter zoals bijvoorbeeld:

  • Naam;
  • Adres;
  • Telefoonummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Burgelijke staat;
  • Verzekeringegevens.

Maar ook gegevens van meer gevoelige aard, hier verder genoemd bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

  • Burgerservicenummer;
  • Medicatiegebruik;
  • Uw gezondheid status.

 Dit soort gegevens zijn te herleiden tot een (natuurlijk) persoon en worden persoonsgegevens genoemd.

Gebruik en bewaring persoonsgegevens patiënten

Persoonsgegevens die door u worden aangereikt evenals uw medische gegevens voor de behandeling worden door M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste gebruikt, bewaart en/of ingezien in het kader van een behandelingovereenkomst. Dit kader omvat bijvoorbeeld het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, het bijhouden van uw medisch dossier, de financiële afhandeling maar ook om u te informeren over actualiteiten/wijzigingen in de dienstverlening of ander gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaart, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Indien de bijzondere persoonsgegevens niet worden verstrekt en toestemming tot verwerking van deze gegevens niet wordt verleend door patiënt kan de behandelovereenkomst niet tot stand komen en kan de patiënt derhalve niet worden ingeschreven in de praktijk. Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar of minder wilsonbekwame patiënten verwerkt M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste alleen persoonsgegevens na toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten van u als patiënt

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Ook heeft u het recht op het overdragen van uw gegevens aan uzelf. Voor al deze rechten dient u zich te legitimeren. In het geval van vernietiging van uw patiëntendossier is voortzetting van de behandeling wellicht onmogelijk wegens gebrek aan medische informatie waardoor de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen aan derden verstrekt indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Indien gegevens verstrekking noodzakelijk is om de behandelovereenkomst tussen u en M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste uit te voeren kunnen deze persoonsgegevens worden verstrekt aan bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar,  een incassobureau of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Derden

Indien u diensten of producten levert aan onze praktijk wordt uw bedrijfsnaam en contactgegevens geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van lopende of toekomstige diensten of leveringen. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaart, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. 

Beveiligingsmaatregelen

M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Vanuit technisch oogpunt zijn beveiligingen van toepassing waarmee bijvoorbeeld de beschikbaarheid en integriteit van haar IT-omgeving zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Vanuit organisatorisch oogpunt is geheimhouding vanuit beroepsbeoefening van toepassing.

Website verwijzingen

Op onze website zijn verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Indien u gebruik maakt van deze verwijzingen verlaat u de website van M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste en is de privacyverklaring van M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste niet meer van toepassing. U wordt aangeraden om de privacyverklaring van deze derden websites door te nemen voordat u verder gebruik maakt van deze websites.

Cookies

Cookies zijn informatiedragers die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of worden uitgelezen van het betreffende apparaat van de bezoeker. Wij maken gebruik van cookies om de website goed te laten werken. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website mogen volgens de wet worden opgeslagen op uw apparaat.

Aanpassingen privacyverklaring

M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen worden bekend gemaakt op www.mondzorgmamdebakker.nl. U wordt aangeraden om de website regelmatig te bezoeken om van eventuele aanpassingen op de hoogte te zijn.

Contact

Parkzicht 47 BO,
1541 JZ  Koog aan de Zaan.
Tel.: 06 - 44 95 62 31
Email: annemiek@mondzorgmamdebakker.nl

Openingstijden

Geopend op afspraak:
Maandag t/m Vrijdag, ook s'avonds
Zaterdag

Lid van

logo nvm medium

logo ivorenkruis medium

logo krm medium

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.