TARIEVEN


Mondzorg voor jeugdigen tot 18 jaar wordt via de basisverzekering voor 100% vergoed.

Behandelingen bij volwassenen vanaf 18 jaar worden bij de meeste aanvullende tandartsverzekeringen afhankelijk van de polisvoorwaarden en uw gekozen verzekeringspakket  voor 75-100% vergoed. Wij adviseren U voor behandeling in uw polisvoorwaarden na te gaan wat uw verzekering exact vergoedt.

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) vastgesteld en op de NZA website gepubliceerd onder de snelkeuze mogelijkheid "Tariefbeschikking tandheelkundige zorg <jaartal>". U kunt deze raadplegen via onderstaande link "NZA TARIEVEN".


Behandelcodes

Op uw factuur vindt U een omschrijving van de verrichte werkzaamheden weergegeven via zogenaamde behandelcodes. Voor preventieve behandelingen worden M behandelcodes gehanteerd die gebaseerd zijn op een (veelvoud van) 5 minuten tarief. Voor parodontale behandelingen (bij tandvleesproblemen) worden T behandelcodes gehanteerd welke gebaseerd zijn op de uitgevoerde behandeling. Hieronder vindt U een opsomming van de meest gebruikte behandelcodes:

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en / of instructie per 5 minuten;                  

M02 Consult voor evalatuatie van preventie per 5 minuten;

M03   Gebitsreiniging per 5 minuten.                                        

Parodontologie (behandeling bij tandvleesontstekingen)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus;                                         

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus;                                    

T22 Grondig reinigen worteloppervlak per element;                                                 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling;               

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling;  

T41 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling;                                                         

T42 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling;                                               

T43 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling;                                             

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus;                                                                 

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus;                                                     

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling.                                                

 

© Copyright 2020 M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste

Disclaimer:

Op deze website staat algemene informatie. Wilt U persoonlijk advies dan helpen wij u graag. Belt U de praktijk voor het maken van een afspraak. De informatie op de website is zo betrouwbaar als mogelijk gemaakt. M.A.M. de Bakker Mondhygiëniste aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien U bij afwijking van deze betrouwbaarheid schade ondervindt.